Strah od greške……

Sigurno vam se desilo da kad ste u terenu ponekad pomislite šta ako pogrešim sad? Šta ako upropastim ovaj poen, ovaj šut ili ovaj prijem?

Koliko je taj strah realan, a koliko ne?

Greške se mogu posmatrati na više načina. Postoje ipak dva koja su upečatljiva i po kojima se uspešni razlikuju od ostalih. Continue reading